RUD Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wet open overheid (Woo)

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen kan via een Woo-verzoek informatie opvragen. Eenvoudiger is het om contact op te nemen met de Woo-contactpersoon.

Woo-contactpersoon

De Woo-contactpersoon kan u in veel gevallen helpen aan de gewenste publieke informatie. Heeft u een vraag? Neem dan contact op via (043) 389 73 30. Of stuur een mail naar woo@rudzl.nl. De Woo-contactpersoon is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 17.00 uur.

Voorwaarden Woo-verzoek

Een Woo-verzoek moet voldoen aan het volgende:

  1. vermeld uw naam, adres, woonplaats, contactgegevens (telnr. / mailadres)
  2. uw verzoek om informatie is zo specifiek mogelijk;
  3. het betreft informatie die in documenten is vastgelegd;
  4. uw verzoek heeft betrekking op informatie waarover de RUD Zuid-Limburg beschikt;
  5. uw verzoek heeft betrekking op informatie die te maken heeft met de publieke taak van de RUD Zuid-Limburg.

Wanneer niet duidelijk is of het Woo-verzoek voldoet aan de criteria, dan ontvangt u een verzoek om nadere toelichting. Behandeling van het Woo-verzoek vindt in dat geval niet eerder plaats dan nadat de toelichting is ontvangen.

Wordt uw Woo-verzoek ingewilligd? Houd er dan rekening mee dat de gevraagde informatie vanaf dan voor iedereen openbaar toegankelijk is.

Indienen Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kan online, schriftelijk of mondeling worden ingediend. Mail naar woo@rudzl.nl t.a.v. Woo-contactpersoon. Let wel: uw verzoek wordt alleen behandeld als het op dit mailadres is ingediend.

Of stuur uw verzoek naar RUD Zuid-Limburg, t.a.v. Woo-contactpersoon, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Mondeling indienen is mogelijk via 043-389 73 30, tussen 9.00 – 17.00 uur. Vraag naar de Woo-contactpersoon.

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.