RUD Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving
Submenu

Onze organisatie

De RUD Zuid-Limburg is een omgevingsdienst die zich richt op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij controleren bedrijven op de naleving van voorschriften, onder ander genoemd in de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Bedrijven die hun zaken goed op orde hebben, krijgen alleen te maken met preventief toezicht. We stellen het beoordeelde bedrijf op de hoogte van de geconstateerde overtreding van voorschriften die gelden bij vergunningen, ontheffingen of bij algemeen van toepassing zijnde regels. We noemen dit een ambtelijke waarschuwing. Als overtredingen niet tijdig ongedaan zijn gemaakt, treden wij handhavend op. Om de naleving van regels af te dwingen, kunnen wij bestuursrechtelijk of strafrechtelijke sancties opleggen (proces-verbaal).

 

 

SEVESO

RUD Zuid-Limburg is bovendien een van de zes gespecialiseerde omgevingsdiensten voor de handhaving van de interne en externe veiligheid bij SEVESO-bedrijven. Dit zijn bedrijven die vallen onder de SEVESO richtlijn.  

 

 

 

 

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen