RUD Zuid-LimburgWij zetten ons in voor een veilige woon- en leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving
Submenu

Thema's

 • Afvoer en verwerking van bedrijfsafval is aan strenge regels gebonden. Meestal staat in de vergunning welke afvalstoffen moeten worden gescheiden. Heeft u geen vergunning, dan gelden de regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Lees meer over Afval

 • Er gelden strenge regels voor het omgaan met en opruimen van asbest. De toepassing van deze regels is afhankelijk van de situatie. Onze toezichthouders zijn ervaren met de wet -en regelgeving over de asbestketen. Vanaf de sloopmelding en verwijdering tot de asbeststort. Lees meer over Asbest

 • Wij houden toezicht bij bodemsaneringen en beoordelen of (verontreinigde) grond op een locatie mag worden hergebruikt. Lees meer over Bodem

 • Om klimaatverandering tegen te gaan zet Nederland in op een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening. Ondernemers hebben een energiebesparingsplicht. Lees meer over Duurzaamheid & Energie

 • Er is sprake van geluidshinder wanneer geluid als lawaai wordt ervaren. Wij houden toezicht op omgevingsgeluid. Wanneer het geluid afkomstig is van een bedrijf, dan controleren we of dat bedrijf aan de regels voldoet. Onze toezichthouders meten de geluidsbelasting. Lees meer over Geluid

 • Geuroverlast kan ontstaan door bedrijven of particulieren. Bedrijven moeten zich aan de milieuwetgeving houden en een milieuvergunning hebben. Lees meer over Geur

 • Wij zetten ons in voor een gezonde lucht door de luchtkwaliteit in onze provincie continue te monitoren. Op zeven locaties in de provincie Limburg verrichten we continue luchtmetingen. Voor metingen bij calamiteiten hebben we een mobiele meetwagen. Deze kunnen we op locatie inzetten. Lees meer over Lucht

 • Het is van belang dat brandbare, explosieve en giftige stoffen veilig worden opgeslagen en verwerkt. Dat geldt zowel voor vervoer over het spoor, water en wegen als via ondergrondse leidingen. Wij houden hierop toezicht. Lees meer over Omgevingsveiligheid

 • Opslag en afsteken van vuurwerk is aan strikte regels gebonden. Wij verlenen vergunning en zien toen op naleving van de voorwaarden aan bedrijven die consumenten- en/of professioneel vuurwerk opslaan en verkopen. Lees meer over Vuurwerk

  E: info@rudzl.nl
  T: (043) 389 73 30
  Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

  Bezoekadres:
  Limburglaan 10, Maastricht

   

   

  Privacy en Proclaimer 

   

  Cookie-instellingen
  Cookie-instellingen sluiten

  Cookie-instellingen

  Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


  Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

  Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

  Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.