Burgemeester gemeente Simpelveld

13-03-2024

“De RUD Zuid-Limburg heeft veel kennis en capaciteit in huis die van toepassing zijn op de milieugerelateerde vakspecialistische kennis. Het is prettig en efficiënt om de organisatie in te schakelen om verschillende diensten onder te brengen” .

Het algemene bestuur van de RUD Zuid-Limburg bestaat uit burgemeesters en wethouders uit de regio Zuid-Limburg. Susanne Scheepers, burgemeester van Simpelveld, vervult sinds een half jaar deze taak. Na 25 jaar in België te hebben gewoond, werkt en woont Scheepers weer in haar geboortedorp. “Het is fijn om terug te zijn. Ik ken het dorp en het dorp kent mij.”

Samenwerking met de RUD Zuid-Limburg
Gemeente Simpelveld is een kleine gemeente, de samenwerking met en de ondersteuning van de RUD Zuid-Limburg stelt Scheepers op prijs. “Ik ben erg voorstander van dit verband. Doordat Simpelveld een kleine gemeente is, hebben we veel eenpitters met het gevolg dat ons afbreukrisico groter is dan bij grotere gemeenten. We mandateren opdrachten naar de omgevingsdienst en zijn voorstander om dit vaker te doen”, legt Scheepers uit.  De gemeente denkt samen voortdurend na welke diensten eventueel nog bij de RUD Zuid-Limburg ondergebracht kunnen worden voor zowel efficiënte als financiële redenen.

Rol in het algemeen bestuur
Scheepers fungeert als lid binnen het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg. De rol is vrij algemeen, maar dit komt door haar persoonlijke voorkeur. Het AB houdt zich voornamelijk bezig met het voorbereidende werk voor het DB en ziet hier vervolgens op toe. Een rol in het DB ambieert Scheepers niet, haar huidige rol bevalt goed. “Het leuke als bestuurslid is het vergaren van kennis. Ik ben een leergierig type, dus ik vind het interessant om kennis te nemen van nieuwe materie. We leren veel van elkaars expertises en ervaringen.” Volgens Scheepers is het belangrijk om als AB-lid te kijken naar het algemene belang van de RUD voor Zuid-Limburg.

Toekomst
Welke woorden Scheepers gebruikt voor de beschrijving van kansen voor de RUD Zuid-Limburg? “De dienst is nog niet zichtbaar genoeg en de organisatie zou meer moeten uitstralen dat ze zowel ondersteuner als facilitator zijn.” Dat de uitvoeringsdienst zich de komende tijd gaat focussen op meer naamsbekendheid, is volgens de burgemeester een goede zet. Daarnaast levert dit op lange termijn op dat er nog meer efficiëntie wordt gecreëerd en dat de dienst groeit als een robuuste organisatie. “Robuust betekent voor mij dat de organisatie een goede zelfstandigheid heeft om op alle vraagstukken van gemeenten te anticiperen.” De burgemeester hoopt dat de uitvoeringsdienst in de toekomst meer groeit in uniformiteit zodat de regio fungeert als één groot geheel.

En waar Scheepers trots op is als AB-lid? “De RUD Zuid-Limburg wil echt de vlucht vooruit nemen, er wordt serieus nagedacht over doorontwikkelingen. Daarnaast hecht ik veel waarde aan samenwerkingsverbanden. De RUD Zuid-Limburg gaat daarmee de goede kant op".

Afbeeldingen

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen