Brzo-omgevingsdiensten gaan verder als Seveso-omgevingsdiensten

29-01-2024

Per 1 januari 2024 opereren de zes Brzo-omgevingsdiensten in Nederland onder de nieuwe naam 'Seveso-omgevingsdiensten'. De naamswijziging sluit aan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De Omgevingswet vervangt het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO, waarbij Brzo-bedrijven nu worden aangeduid als 'Seveso-inrichtingen'. De nieuwe naam 'Seveso-omgevingsdiensten' benadrukt helder onze taak: het zorgen voor een schone en veilige leefomgeving.

Onze dienstverlening en expertise blijven onveranderd. We blijven werken aan de veiligheid van Seveso-inrichtingen en de bescherming van het milieu. Daarnaast blijven we nauw samenwerken met belangrijke partners, waaronder de Inspectie SZW, de Veiligheidsregio's, waterbeheerders en het Openbaar Ministerie.

Over Seveso-omgevingsdiensten
Zes van de 28 omgevingsdiensten in Nederland zijn gespecialiseerd in het toezicht op risicovolle bedrijven. Onze rol binnen het VTH-stelsel omvat de uitvoering van de VTH-taken, waarbij we gebonden zijn aan beleid, wet- en regelgeving. De zes diensten zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR.
 

Afbeeldingen

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen