Henk Frins: Financieel controller RUD Zuid Limburg

Lotte Bruijninckx 19-05-2022
306 keer bekeken 0 reacties

De studie economie lokte de “op dr Sjeet”(Schaesberg-Landgraaf)’ geboren Henk Frins naar de Randstad. Maar niet voor lang, want na afloop van de studie keerde hij terug naar het zuiden om te gaan werken.

Gestart op een accountantskantoor ronde hij een postdoctorale studie af en maakte de switch naar controlling bij Océ in Venlo. Als directielid van de penitentiaire inrichting “Overmaze” was Henk onder andere verantwoordelijk voor financiën en gedetineerdenarbeid. Henk is een pionier in hart en nieren. Dat kwam zeer van pas tijdens zijn werkzaamheden als controller bij MAECON. De organisatie stond nog in de kinderschoenen en alles moest nog worden opgezet: Van de administratieve organisatie, de aankoop en de inrichting van het financiële systeem. Vanaf 2000 ging hij  aan de slag als controller bij de gemeente Maastricht. Eerst bij het onderdeel stadsbeheer en facilitaire zaken, daarna als concerncontroller.

In 2013 startte Henk bij de RUD Zuid-Limburg, waar zijn pioniershart weer kon opbloeien. Henk omschrijft zijn werk als een goede mix tussen doe- en denkwerk. Samen met de andere collega’s ging hij aan de slag om de organisatie op te bouwen en de financiële informatiebehoefte in kaart te brengen. Als adviseur van directie en bestuur heeft Henk heel veel thema’s bij de kop gepakt: Van overgang personeel en arbeidsvoorwaarden (in nauwe samenwerking met HR adviseur José Jacobs) tot besluitvorming over begroting en jaarrekening. Daarnaast was hij betrokken bij het opzetten van de administratieve organisatie. Een onderdeel hier was het vormgeven van de  verrekeningssystematiek met deelnemers (outputfinanciering) en de visie op reserves en voorzieningen.  

Henk omschrijft zichzelf als een mensen-mens een kwaliteit die tot uitdrukking komt wanneer Henk over de fijne samenwerking met zijn collega’s spreekt, of zoals hij het zelf uitdrukt: “De RUD Zuid-Limburg bestaat uit bevlogen professionals die hartstochtelijk met hun werk bezig zijn en graag hun mening delen”. De uitdaging van zijn werk zit volgens Henk in het feit dat het werk afwisselend is en dat er op momenten onder druk gewerkt moet worden. Hoewel Henk niet de indruk maakt dat hij zich snel uit het veld laat staan hecht hij grote waarde aan kwaliteit. Henk: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, dus stukken voor het bestuur vragen altijd bijzondere aandacht voor kwaliteit”. Begrijpelijk als je bedenkt dat dit alles in het belang van de organisatie is. Want, zo vervolgt Henk: “hoe groter het vertrouwen van het bestuur des te meer ontwikkelingsruimte ontstaat er voor de RUD Zuid-Limburg”.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van een omgevingsdienst als de RUD?

“Vooral de bundeling van kennis op één centrale plek is een toegevoegde waarde. We zien dat onze omgeving en het milieu steeds nadrukkelijker op de internationale agenda staat. De gevolgen van ons menselijk handelen wordt steeds zichtbaarder. Denk aan natuurbranden die we nu overal om ons heen zien, de abominabele kwaliteit van het water, droogte en hittestress, wateroverlast, enzovoorts. Als

omgevingsdienst hebben we een belangrijke poortwachtersrol voor het milieu, zowel als vergunningverlener en als handhaver. Want als er niet gehandhaafd wordt en er geen regels meer gelden, streeft iedereen zijn eigen belangen na. En dan is niet alleen het milieu maar vooral ook wij zelf de dupe.”

Voor welke uitdagingen staat de organisatie RUD Zuid-Limburg de komende tijd?

Volgens Henk is de doorontwikkeling van uitvoeringsdienst naar omgevingsdienst een belangrijke uitdaging. “Het is belangrijk dat onze stakeholders ons weten te vinden als het om milieuvraagstukken gaat. Mijn advies is dan ook: als je een vraag hebt over je werkgebied wacht dan niet en neem contact op met de RUD Zuid-Limburg”. Een grote uitdaging ziet Henk ook voor de gemeenten die moeten leren loslaten. “Je kunt als gemeente niet meer alle expertise in huis hebben, leg de taken neer bij de RUD”.

Net als de gemeenten stelt de invoering van de Omgevingswet en de invoering van het nieuwe VTH-systeem ook de RUD Zuid-Limburg voor grote uitdagingen. Daar waar vroeger vooral op financiële output gestuurd werd, wordt de vraag vanuit gemeenten en ketenpartners naar het verzamelen en analyseren van data informatie steeds belangrijker. Door te sturen op outcome informatie kunnen we beleidsmakers beter voorzien van de juiste informatie. Dit vraag wel om vraagt wel om nauwe afstemming met de deelnemers over wat zij precies willen weten en de grenzen van de informatie die wij als organisatie kunnen aan leveren.  

Jaarrekening 2021

Een belangrijke rol in zijn functie als controller is de totstandkoming van de jaarrekening. Henk: “De nieuwe kent een positief resultaat,. Dit heeft vooral te maken met  minder uitgaven voor onder andere opleidingen en reizen in de Corona periode. Daarnaast zien we op de jaarrekening een aantal extra inkomsten uit subsidies die in 2021 definitief geworden zijn”. Maar Henk is voorzichtig: “In de cijfers is nog geen rekening gehouden met de huidige inflatie”. Volgens Henk heeft de RUD Zuid-Limburg in financiële zin nog nooit een probleem gehad en dat verwacht hij ook in de toekomst niet. Een benchmark die vijf jaar geleden is uitgevoerd,  bracht de RUD Zuid-Limburg als een van de omgevingsdiensten met de minste overheadkosten naar voren.  Dit werd afgelopen jaar in een nieuwe benchmark bevestigd.  Henk is dan ook vol vertrouwen dat dit ruimte geeft om te blijven ontwikkelen in een richting die wij willen en die past binnen de logische groei naar een volwaardige omgevingsdienst.

Welke kansen moet de RUD Zuid-Limburg pakken of verzilveren?

“De RUD Zuid-Limburg is voor de kansen vooral afhankelijk van de ruimte die ze krijgt van de deelnemers. Met name de richting die de RUD Zuid-Limburg op moet gaan, om haar rol als de deskundige op milieugebied in te vullen voor de regio, is op dit moment onderwerp van discussie. Zolang de RUD bestaat is er een spanning tussen de ambitie van de organisatie de insteek en belangen van sommige deelnemers. In een politieke omgeving is dat begrijpelijk”. Volgens Henk is het belangrijk om steeds te blijven zoeken naar een modus die voor alle partijen werkbaar is: “De tijdgeest is hierin natuurlijk ook belangrijk.”. Henk doelt hier op het rapport van Van Aartsen: “dit heeft wel een andere toon gezet voor de manier van kijken naar omgevingsdiensten. Enerzijds is er ruimte voor ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten de aanbevelingen in het rapport gezien worden als een opdracht aan omgevingsdiensten om de taken zoals toebedeeld waar te maken”.

Afbeeldingen

0  reacties

E: info@rudzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.