Recente ontwikkelingen ZZS

30-05-2024

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn al jaren in omloop, vrijwel ieder product bevat een vorm van ZZS. Denk aan regenjassen, antiaanbaklagen in pannen, pizzadozen etc.

Zoals de naam al zegt, vormen deze stoffen een groot risico voor de gezondheid van mens en milieu. De grootste groep ZZS breekt niet af waardoor de stoffen zich opstapelen in het milieu. Afgelopen drie jaar is het thema ZZS een belangrijk agendapunt voor de overheid. Sven Scheijen is regiotrekker van Limburg en vertelt over het proces en de recente ontwikkelingen op het gebied van ZZS.

ZZS aanpakken
“Deze stoffen zijn na de oorlog ontstaan, vaak uit noodzaak en gemak. De laatste paar jaren zijn mensen zich meer bewust geworden van de risico’s van ZZS stoffen, mede door media aandacht voor enkele grote zaken, is ZZS een groot agendapunt geworden en nu wil de overheid af van ZZS”,  legt Sven uit. Samen met het RIVM is een samenwerkingsverband gestart om kennis op het gebied van ZZS landelijk te verspreiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 1-6-26 structuur. Vanuit Omgevingsdienst Nederland wordt kennis via de zes Seveso omgevingsdiensten verspreid over de 26 omgevingsdiensten/ uitvoeringsdiensten. Sven heeft samen met een contactpersoon uit Noord-Limburg en een liaison vanuit het RIVM een samenwerking om het landelijke beleid te volgen en te verspreiden in Limburg.

Beleid tegen ZZS
ZZS is een groot thema. “We zijn begonnen met beleid te vormen en iedereen met de neuzen dezelfde richting op te krijgen, nu zijn we einde beginfase. De volgende stap is bewustwording creëren bij bedrijven”,  legt Sven uit. Inmiddels zijn factsheets opgesteld om het beleid praktisch uitvoerbaar te maken op een uniforme wijze. “Op die manier kunnen vergunningverleners aan de voorkant bedrijven wijzen op het voorkomen van ZZS of reductie, en weten toezichthouders waar ze op moeten letten bij een controle”,  vertelt Sven.

Toekomst
In één keer stoppen met ZZS is geen optie. “Voor veel stoffen zijn nog geen alternatieven, dus ZZS zal nog jaren op de markt zijn. Momenteel kijken we hoe we ZZS in de afvalverwerking kunnen filteren zodat het niet in het milieu terecht komt”,  legt Sven uit. Het is een dynamisch proces, iedere vijf jaar dient het voorkomen of reduceren van ZZS door een bedrijf opnieuw onderzocht te worden. Het is een continu verbeteringsproces. Europa ligt voorop op het gebied van ZZS bestrijden, Sven hoopt dat dit de komende jaren wereldwijd wordt opgepakt.

Ook al staat het beleid voor afvalverwerking van ZZS én het tegengaan van nieuwe productie nog redelijk in de startblokken, successen zijn al geboekt. “Er zijn al meerdere producten ontwikkeld in het kader van het beleid over ZZS (zoals factsheets) én iedereen heeft de neuzen dezelfde kant op staan, dat is prettig samenwerken”,  vertelt Sven. Het volgende doel; bewustwording creëren bij bedrijven en ZZS een serieus onderdeel laten worden van de huidige VTH-taken. Een goede vervolgstap!

Afbeeldingen

 

 

E: info@odzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen