Omgevingsdienst Zuid-Limburg in de top 8 best presterende omgevingsdiensten

15-05-2024

Sinds 2022 ontvangen alle omgevingsdiensten een Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht, de zogenoemde SPUK-THE.

Deze uitkering is gericht op het inzetten van toezicht en handhaving op het vlak van de energiebesparingsplicht bij bedrijven. Elk half jaar dient er een voortgangsrapportage bij het RVO aangeleverd te worden. Op basis daarvan, vindt er controle plaats van de besteding van de SPUK-THE. Verder vinden er door het ministerie van EZK werkbezoeken plaats om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken. Erik Warnier vertelt hierover.

“Sinds 2022 ontvangen wij de SPUK-THE, dit loopt door tot en met 2026”, begint Erik zijn verhaal. “Ieder half jaar rapporteert de Omgevingsdienst Zuid-Limburg aan het EZK hoe de voortgang gaat en wat de prognose is voor het komende half jaar”, vervolgt Erik. De SPUK-THE is specifiek bedoeld voor de inzet van extra capaciteit op het vlak van toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht en een verdere professionalisering van de organisatie. Afhankelijk van hun energiegebruik, dienen bedrijven te voldoen aan de informatieplicht of onderzoeksplicht energiebesparing.

Dankzij de SPUK-THE heeft de Omgevingsdienst Zuid-Limburg werknemers kunnen aannemen om deze taak te verrichten, hierdoor bestaat het team nu uit zes personen.
Momenteel liggen er ca. zeventig onderzoeksrapporten en al meer dan 2.500 informatieplicht meldingen die uiteindelijk allemaal gecontroleerd dienen te worden. “En dan hebben nog niet eens alle bedrijven zich gemeld”, vertelt Erik. Alsnog een hele opgave, maar dankzij de SPUK-THE komen we een heel eind. “Als we de SPUK-THE niet zouden krijgen, hadden we niet met deze snelheid nieuwe mensen kunnen aannemen en zou de stapel werk nog groter zijn”, legt Erik uit.

EZK is 22 april 2024 op werkbezoek geweest bij Omgevingsdienst Zuid-Limburg om de voortgang te bespreken en advies te geven bij eventuele knelpunten. “Tijdens dit bezoek heeft het EZK ons gecomplimenteerd over het feit dat wij in de top 8 staan van best presterende omgevingsdiensten als het gaat om de uitvoering van de SPUK-THE”, vertelt Erik trots. Een mooi compliment voor het team.
En wat het geheim is? “Wij hebben het geluk dat ons team bestaat uit technisch adviseurs waarvan de meeste minimaal een technische opleiding hebben op HBO niveau. Door onze achtergronden kunnen wij dieper ingaan op de materie en dat werkt in ons voordeel”, vertelt Erik. En dat blijkt!

Afbeeldingen

 

 

E: info@odzl.nl
T: (043) 389 73 30
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Bezoekadres:
Limburglaan 10, Maastricht

 

 

Privacy en Proclaimer 

 

Cookie-instellingen