Slopen

Als u van plan bent om uw gebouw of een deel daarvan te slopen, moet u hiervoor vaak een sloopmelding bij uw gemeente doen. Een sloopmelding is verplicht als:
 
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden,
  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 kubieke meter of meer.

Het is in sommige gevallen mogelijk dat er, volgens andere wet- en regelgeving (zoals de Monumentenwet of het op uw locatie geldende Bestemmingsplan), een Wabo-vergunning onderdeel slopen noodzakelijk is.

Zowel de sloopmelding als de Wabo-vergunning kunt u digitaal aanvragen via het Omgevingsloket.