Particulieren en asbestsaneringen

Particulieren mogen uitsluitend de volgende asbesttoepassingen zelf saneren:

Geschroefde asbesthoudende platen:
  • hechtgebonden;
  • geen dakleien zijnde;
  • afkomstig uit een woning of uit een op het erf staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is;
  • maximaal 35 vierkante meter per kadastraal perceel.

Asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking:
  • afkomst uit een woning of uit een op het erf staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is;
  • maximaal 35 vierkante meter per kadastraal perceel.

Voldoet u niet aan de hierboven genoemde uitzonderingen, dan dient u het asbest door een SC530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te laten saneren. Via het online omgevingsloket van uw gemeente kunt u een voorgenomen sloop melden. Het overleggen van een asbestinventarisatierapport opgesteld door een SC540 gecertificeerd asbestinventarisatiebureau is hierbij verplicht. Een overzicht van gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven/asbestinventarisatiebureaus vindt u hier: Stichting Certificatie Asbest (ASCERT). Voor vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.