Asbestinventarisatie

Voordat u een sloopmelding of vergunningsaanvraag kunt doen, is een asbestinventarisatierapport van een gecerticeerd asbestinventarisatiebureau noodzakelijk voor gebouwen eerder gebouwd dan 1994. Dit rapport brengt onder andere de asbestlocaties binnen het gebouw en de daarbij behorende risico's duidelijk in kaart.

Ook bij renovatie is het raadzaam om een asbestinventarisatierapport op te laten stellen. Asbesthoudende toepassingen zijn niet altijd eenvoudig te herkennen. Zo loopt u geen risico dat u bij bepaalde sloop- of renovatiewerkzaamheden in aanraking komt met schadelijke asbestvezels.

Op www.ascert.nl vindt u gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus.