Asbestdakenverbod

Per 1 januari 2024 wil de overheid dat alle in de buitenlucht aanwezige asbestdaken zijn gesaneerd. Voor de provincie Limburg gaat dit om ongeveer 9 miljoen vierkante meter. Deze saneringsopgave is van flinke invloed op het bevoegd gezag. Een forse uitdaging waar de RUD ZL graag aan wil bijdragen. Dit doen we door het houden van toezicht, meer handhaving en afhandeling van calamiteiten.

Het asbestdakenverbod dat in 2024 van kracht wordt, heeft als doel de concentratie van asbestvezels in de buitenlucht te verminderen. In 2017 treedt een wet in werking die er voor moet zorgen dat in 2024 alle asbesthoudende daken gesaneerd zijn. Door deze sanering wordt voorkomen dat er schadelijke asbestvezels in de buitenlucht terecht komen.