Asbest in bodem

Als u het voornemen heeft tot nieuwbouw of grondverzet moet u voorafgaand hieraan een bodem vooronderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt of een locatie asbestverdacht is of niet. Als er sprake is van een asbestverdachte locatie, is het verplicht om een 'asbest-in-bodem-onderzoek' uit te laten voeren (conform NEN 5707). Dit geldt voor zowel ondernemers als particulieren. Een dergelijk onderzoek brengt in beeld of grond daadwerkelijk verontreinigd is met asbest. Als dat het geval is, dan gelden dezelfde regels als voor andere bodemverontreinigingen. De onderzoeken moeten worden uitgevoerd door een erkend bodemonderzoeksbureau.

Een locatie is bodem-asbestverdacht als:
  • in de bodem een bijmenging van bodemvreemde stoffen aanwezig is (zoals puin, baksteen, enzovoorts) of
  • wanneer er gebouwen en/of objecten op de locatie aanwezig zijn (geweest) die aan de buitenzijde voorzien zijn van asbestverdachte materialen (golfplaten, gevelpanelen);
  • in het verleden bedrijfsactiviteiten zijn uitgevoerd waarvan bekend is dat er asbest bij is gebruikt (bijvoorbeeld op scheepswerven).