De RUD Zuid-Limburg werkt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven in de regio Zuid-Limburg. Daartoe zijn in onze dienst de krachten gebundeld door de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg voor de uitvoering van de omgevingstaken. Wij leveren kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies.
Bij de afdeling Toezicht en Handhaving van onze organisatie is een vacature voor een
 
Handhaver II (1,0 fte. 36 uur)
(HR21 : medewerker handhaving 0)
 
De kern van deze functie is toezicht houden op de milieuregels.
 
Benieuwd wat je dagelijks gaat doen?
Een greep uit de dagelijkse werkzaamheden:
 • Het inspecteren van complexe (industriële) bedrijven en toezicht houden op naleving van de milieuwet- en regelgeving van bedrijven die vallen onder de RIE;
 • Het opstellen en het voorbereiden van complexe toezichtrapporten en adviezen;
 • Het uitvoeren van (administratief) toezicht op afvalstromen op basis van gegevens van diverse (informatie)bronnen, waaronder het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch (AMICE) en Afval over landgrenzen (EVOA) .
 • Meedraaien in de wachtdienstregeling (piket);
 • Het uitvoeren van projectmatige handhavingstrajecten;
 • Het signaleren van ontwikkelingen binnen je vakgebied en zorgdragen dat deze in de praktijk kunnen worden uitgevoerd;
 • Advisering over de technische afhandeling van handhavingszaken;
 • Je bent een vraagbaak binnen het team en ondersteunt technische en juridische collega’s op meerdere complexe en brede beleidsterreinen;
 • Je draait mee in landelijke en/of regionale projecten binnen je vakgebied.
 
Profiel
Het werken als toezichthouder bij industriële bedrijven vraagt wat van je!
Je bent welbekend met de laatste ontwikkelingen in je vakgebied (technieken en processen) en houdt deze bij.
Inspectiewerkzaamheden zijn bij jou in goede handen. Naast goede kennis van wet- en regelgeving is ook kennis op het gebied van de handhavings- en sanctiestrategie jou niet vreemd. Bij het uitvoeren van controles bij bedrijven hanteer je een gezonde argwaan. Je hebt een kritische en alerte houding. Bij het toezien op het naleven van de wet- en regelgeving baseer jij je op feitelijke en objectieve constateringen. Conflictsituaties schrikken je niet af en je bent in staat je oordeel/standpunt duidelijk over te brengen, zowel naar de RUD Zuid-Limburg als naar de omgeving en partijen in deze omgeving en je bent in staat deze hiervan te overtuigen. Je bent een echte teamspeler en bent daarnaast resultaatgericht, klantgericht en stressbestendig.
Ook ben je goed in staat de maatschappelijke en bestuurlijk politieke belangen te inventariseren en te analyseren en beoordeel je het belang ervan voor projecten en dossiers.
Je werkt samen met collega-inspecteurs in de afdeling Toezicht en Handhaving maar ook je collega’s bij de afdeling Vergunningen en de afdeling Specialismen spreek je net zo gemakkelijk aan. Je bent in staat  meerdere complexe zaken zelfstandig af te handelen.
Je bent communicatief sterk: je standpunten en adviezen zijn helder en bondig.
 
Functie-eisen
 • Minimaal HBO-niveau in een technische richting of door ervaring verkregen gelijkwaardig werk- en denkniveau;
 • Ruime aantoonbare ervaring in het toezichthouden bij meer milieubelastende bedrijven/industrie;
 • Een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • In bezit van een rijbewijs B;
 • Goede kennis van de wet- en regelgeving in het fysieke domein (Wabo), conform de kwaliteitscriteria 2.1;
 • Inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen van de RUD Zuid-Limburg.
 • Naast de generieke competenties samenwerken en flexibiliteit beschik je over de volgende competenties of ben je bereid deze te ontwikkelen:
  • Zelfstandigheid;
  • Oordeelsvorming;
  • Conflicthantering;
  • Overtuigingskracht;
  • Besluitvaardigheid.
 
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een afwisselende, structurele baan met een salaris op basis van 36 uren per week van maximaal € 4.225,00 bruto per maand (schaal 10 CAR-UWO geldend per 1 januari 2018), afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring.
 
Naast voornoemd salaris wordt per maand een Individueel Keuzebudget (IKB) opgebouwd dat bestaat uit een deel waarover pensioen wordt opgebouwd en een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd van totaal 17,05%.
Het deel waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt 16,25% en het deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd 0,8% van het in de maand van opbouw geldende salaris. Het IKB is een vrij besteedbaar budget waarmee je (maandelijks) flexibel keuzes maakt over hoe en wanneer je het budget inzet.
 
De RUD Zuid-Limburg werkt volgens het concept van Het Nieuwe Werken. Voor zover het werk het toelaat, is er alle ruimte voor plaats en tijdonafhankelijk werken en flexibele werktijden.
 
Aantekening
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.
Een aanstelling vindt plaats onder de voorwaarde van het kunnen overleggen van een ‘Verklaring omtrent het Gedrag’ (VOG). De kosten die gemoeid zijn voor het afgeven van deze verklaring worden geheel vergoed.
 
Informatie
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Ron Houben, afdelingshoofd Toezicht en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer  06 – 55 41 89 15. Informatie over de procedure kan verkregen worden bij Jose Jacobs, HR-adviseur, bereikbaar onder telefoonnummer 06-55 41 89 17.
 
Solliciteren
Stuur je sollicitatie o.v.v. ‘vacature handhaver II’ uiterlijk 2 januari 2019 via e-mail naar info@rudzuidlimburg.nl.
 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 2.