Organogram


Op grond van de Ambtenarenwet zijn bepaalde ambtenaren binnen onze organisatie verplicht hun nevenfuncties te melden en openbaar te maken.
De plicht tot openbaarmaking geldt op dit moment voor:
• de directeur
• de afdelingshoofden
• de controller
Om de privacy van de ambtenaren te beschermen worden alleen gegevens openbaar gemaakt die noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van integriteit. Bekijk hier het overzicht van nevenfuncties van deze ambtenaren.