Over ons

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg werkt in opdracht van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven in de regio Zuid- Limburg.

Waarom een regionale uitvoeringsdienst?
Door het bundelen van kennis en kunde van medewerkers van de verschillende gemeenten en de provincie brengt de RUD Zuid-Limburg de kwaliteit en de professionaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving in de regio Zuid-Limburg op een hoger peil. Er kan efficiënter, beter én goedkoper gewerkt worden om incidenten te voorkomen. Bij ons werken "bekende" gezichten, specialisten in de regio die de omgeving goed kennen. Dit samenwerkingsverband stelt de overheid daarnaast in staat om beter te kunnen reageren op steeds complexer wordende milieuwet- en regelgevingen.

De RUD Zuid-Limburg is operationeel sinds 1 juli 2013 en maakt deel uit van een stelsel van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten in Nederland die belast zijn met uitvoeringstaken op het terrein van omgevingsrecht.

Landelijke afspraken
Landelijk zijn afspraken gemaakt over de (kwaliteit van de) uitvoering van vergunningverlening en toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Het gaat hier in eerste instantie om bedrijfsactiviteiten die een aanzienlijke milieubelasting (kunnen) hebben op de omgeving en externe veiligheid aspecten kennen. Voor de uitvoering van deze basistaken zijn landelijke kwaliteitscriteria opgesteld. Voor de zogenaamde BRZO-bedrijven worden de basistaken landelijk door 6 RUD‘s uitgevoerd, waaronder de RUD Zuid-Limburg. Voor meer informatie zie www.brzoplus.nl.