Particulieren


De RUD Zuid-Limburg werkt samen met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bedrijven in de regio. Wij zijn een uitvoerende en adviserende organisatie die in opdracht van de Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg taken uitvoert op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies.

Voor u verandert er weinig
Voor u verandert er weinig. Als inwoner neemt u voor het aanvragen van een vergunning, een melding of vragen over toezicht en handhaving contact op met uw gemeente of de provincie. De gemeenten en de provincie Limburg blijven bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken.

U kunt ons wel tegenkomen
Het kan voorkomen dat een medewerker van de RUD Zuid-Limburg contact met u opneemt. Bijvoorbeeld bij het behandelen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. Onze medewerkers werken altijd in opdracht van gemeente of provincie.