Bedrijven


De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD Zuid-Limburg) werkt samen met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bedrijven in de regio. Wij zijn een uitvoerende en adviserende organisatie die in opdracht van de Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg taken uitvoert op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies.

Voor u verandert er weinig
Voor u verandert er weinig. Het bevoegd gezag, uw gemeente of de provincie, blijft voor u het eerste aanspreekpunt. Daar vraagt u bijvoorbeeld een vergunning aan of doet u een melding. Daar kunt u ook terecht met vragen over toezicht of handhaving. De gemeenten en de provincie Limburg blijven bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken.

U kunt ons wel tegenkomen
Het kan voorkomen dat een medewerker van de RUD Zuid-Limburg contact met u opneemt of dat u onze medewerkers tegenkomt bij de gemeente, provincie of bij uw bedrijf. Onze medewerkers werken altijd in opdracht van gemeente of provincie.