Vergunningen

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD Zuid-Limburg) behandelt meldingen Activiteitenbesluit en aanvragen van omgevingsvergunningen voor bedrijven die onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen. Dit doen wij namens onze opdrachtgevers.

Daarnaast verzorgt de RUD Zuid-Limburg in heel Limburg de vergunningverlening bij bedrijven waarvan het risicoprofiel erg hoog is en die onder het Besluit risico‘s zware ongevallen (Brzo) vallen.

Omgevingsvergunning
Complexe ondernemingen dienen afhankelijk van de activiteit, bijvoorbeeld het veranderen van een bedrijfsproces of het fysiek uitbreiden van het bedrijf, een omgevingsvergunning aan te vragen. Als u al een vergunning heeft, dan dient u deze te laten wijzigen zodra er veranderingen plaatsvinden in uw bedrijfsruimte of bedrijfsvoering. U kunt een aanvraag of wijziging van een omgevingsvergunning digitaal indienen bij uw eigen gemeente via het Omgevingsloket.

Activiteiten Internet Module (AIM)
In het Activiteitenbesluit staan de milieuregels waar u als ondernemer aan moet voldoen. Bijvoorbeeld regels om geur- en geluidsoverlast te voorkomen, maar ook regels voor omgang met afvalstoffen en afvalwater. Een melding Activiteitenbesluit kunt u indienen via een digitaal programma; de Activiteiten Internet Module (AIM). Via deze module stelt u een voorschriftenpakket samen dat is toegespitst op de activiteiten van uw onderneming. Maatwerk dus, waardoor u precies weet waar u aan moet voldoen.

Voor meer informatie over de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en leefomgeving verwijzen wij u graag naar de website van Kenniscentrum Infomil.