Toezicht & Handhaving

 

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg ziet toe op en handhaaft de wet op het gebied van milieu, bouw en bodem. Dit doen wij namens onze opdrachtgevers.

Op deze pagina vindt u binnenkort meer informatie over:

  • toezicht Besluit bodemkwaliteit
  • toezicht Bouwbesluit
  • toezicht Wet Bodembescherming
  • toezicht Wet milieubeheer
  • toezicht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • controles naar aanleiding van klachten
  • toezicht bij Risicovolle bedrijven

  • Heeft u een vraag inzake een van bovenstaande onderwerpen? Neem dan eerst contact op met uw eigen gemeente.