Toezicht op asbest

Sinds de start van de RUD ZL op 1 juli 2013 is deze onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de asbestketen. Na de publicatie van de voorgenomen wijziging van het Besluit omgevingsrecht (BOR) in 2017, is het basistakenpakket duidelijk gedefinieerd en behoort het toezicht op asbestsaneringen tot een van de taken van de RUD ZL. Dit geldt voor toezicht op asbestsaneringen van en door bedrijven, maar ook als een particulier het aanwezige asbest bedrijfsmatig laat saneren. De RUD ZL fungeert eveneens als kenniscentrum inzake asbestgerelateerde zaken voor de Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg.

Asbestketen


In het menu links op deze pagina vindt u een overzicht van waar u aan moet en kunt denken als het om asbest gaat.