Specialismen


Bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg werken specialisten uit de regio die de omgeving goed kennen. Zij bezitten de expertise en bieden advies op het gebied van geluid, externe veiligheid, lucht, (afval)water, licht, geur en milieu bij ruimtelijke plannen. Dit doen zij voor onze opdrachtgevers.

De afdeling Specialismen houdt zich bezig met werkzaamheden rondom:
 • juridisch advies
 • geluid
 • bouwen
 • externe veiligheid
 • bodem
 • afvalwater
 • ecologie
 • (water)bodem, water, bouwstoffen
 • licht, geur, lucht
 • (zonebeheer) industrielawaai
 • energie
 • milieu bij ruimtelijke plannen
 • asbest (bij sloop)
 • brandveiligheid
 • constructieve veiligheid

Binnenkort vindt u op deze pagina meer informatie over onze specialismen.
Heeft u een vraag inzake een van bovenstaande onderwerpen? Neem dan gerust contact met ons op.